Vad är Intune företagsportalen?

Microsoft Intune hjälper organisationer att hantera åtkomst till sina interna appar, data och resurser. Intune-företagsportal är den app som gör att du som anställd eller student i din organisation på ett säkert sätt kan komma åt dessa resurser. (företagspotal)

Appen är tillgänglig för skrivbordsenheter (Windows och macOS) och mobila enheter (Android och iOS). Du måste ha ett arbets- eller skolkonto via din organisation för att logga in på appen. (företagspotal)

Installera app

SEO Section—> Vad är intune, företagsportalen, intune företagsportalen, företagsportal, logga in företagsportalen, hantera intune, hantera mobil, hantera företagsportalen, logga in intune, vad kostar intune, företagsportal app

Intune-företagsportal är tillgängligt för Android, iOS, macOS och Windows.(företagspotal)

Android

SEO Section—> Vad är intune, företagsportalen, intune företagsportalen, företagsportal, logga in företagsportalen, hantera intune, hantera mobil, hantera företagsportalen, logga in intune, vad kostar intune, företagsportal app

Installera Företagsportal för Android från följande butiker:

Om appbutikerna ovan inte är tillgängliga eller om du använder en enhet som inte stöder Google Mobile Services kan du ladda ned Microsoft Intune Företagsportal för Android på enheten och läsa in appen separat. När appen installeras på det här sättet får den inte uppdateringar eller korrigeringar automatiskt. Se till att regelbundet uppdatera och korrigera appen själv. (företagspotal)

Google Play Store är inte tillgängligt i Folkrepubliken Kina. Du kan installera Företagsportal app från utvalda kinesiska appmarknadsplatser i stället. Mer information finns i Installera Företagsportal app i Folkrepubliken Kina. (företagspotal)

iOS

SEO Section—> Vad är intune, företagsportalen, intune företagsportalen, företagsportal, logga in företagsportalen, hantera intune, hantera mobil, hantera företagsportalen, logga in intune, vad kostar intune, företagsportal app

Installera Företagsportal för iOS från Apple App Store. (företagspotal)

macOS

Installera Företagsportal för macOS från Registrera min Mac. Om du väljer den här länken laddas Företagsportal installationspaketet omedelbart ned på enheten. (företagspotal)

Windows

Installera Företagsportal för Windows från Microsoft Store. (företagspotal)

Logga in på appen

Det finns tre sätt att logga in på Företagsportal:

  • Logga in med din e-postadress och lösenord för skola eller arbete.
  • Logga in med certifikatbaserad autentisering.
  • Logga in från en annan enhet.

Använd den metod som din organisation rekommenderar eller kräver för bästa möjliga upplevelse.

Logga in med skol- eller arbetskonto

SEO Section—> Vad är intune, företagsportalen, intune företagsportalen, företagsportal, logga in företagsportalen, hantera intune, hantera mobil, hantera företagsportalen, logga in intune, vad kostar 0.1, företagsportal app

  1. Öppna appen och tryck på Logga in.
  2. Ange den e-postadress som är associerad med ditt skol- eller arbetskonto och tryck sedan på Nästa.
  3. Ange ditt lösenord och tryck på Logga in.
  4. Vänta medan appen verifierar dina autentiseringsuppgifter. När du är klar kan du komma åt funktionerna i appen och organisationens resurser.

Logga in med certifikat

Du ser bara det här inloggningsalternativet om din organisation tillåter certifikatbaserad autentisering och du har ett certifikat tillgängligt att använda.

  1. Öppna Företagsportal-appen på enheten.
  2. Ange den e-postadress som är kopplad till ditt arbets- eller skolkonto och tryck sedan på Nästa.
  3. Tryck på Logga in med ett certifikat.
  4. Tryck på Fortsätt för att använda certifikatet.
  5. Vänta medan appen verifierar ditt certifikat. När du är klar kan du komma åt funktionerna i appen och organisationens resurser.

Logga in via en annan enhet

SEO Section—> Vad är intune, företagsportalen, intune företagsportalen, företagsportal, logga in företagsportalen, hantera intune, hantera mobil, hantera företagsportalen, logga in intune, vad kostar intune, företagsportal app

Om du normalt använder ett smartkort för att komma åt arbetsresurser följer du stegen i det här avsnittet för att logga in på Företagsportal.

 Viktigt

Innan du använder det här inloggningsalternativet ansluter du din arbetsenhet till ditt arbets- eller skolnätverk. (företagspotal)

  1. Öppna Företagsportal på den enhet som du ska använda för att komma åt dina arbetsresurser.
  2. Välj Logga in från en annan enhet.
  3. Skriv ned den engångskod för inloggning som visas på skärmen (eller håll bara den här skärmen till hands för de kommande stegen). Instruktioner ges för att gå till sidan https://microsoft.com/devicelogin , med ett unikt lösenord, från din arbetsdator och sedan använda koden för att logga in.
  4. Växla till den andra enheten (den du använder för att autentisera) och gå till https://microsoft.com/devicelogin.
  5. Ange koden när du uppmanas till det.En bild av användarens webbläsare på arbetsdatorn i stället för deras Företagsportal app. Sidan "Enhetsinloggning" visas där användaren uppmanas att ange den kod de fick i Företagsportal appen.
  6. Välj Fortsätt för att tillåta att Företagsportal loggar in på din arbetsenhet.
  7. När skärmen visar att du är inloggad på Företagsportal kan du stänga webbläsaren och växla till din arbetsenhet.

Följande artiklar beskriver registreringsinstruktionerna för smartkortsaktiverade enheter och innehåller metoden inloggning från en annan enhet.

Appbehörigheter för Android

SEO Section—> Vad är intune, företagsportalen, intune företagsportalen, företagsportal, logga in företagsportalen, hantera intune, hantera mobil, hantera företagsportalen, logga in intune, vad kostar intune, företagsportal app

Behörigheterna som beskrivs i det här avsnittet gäller för Företagsportal-appen för Android och enheter som kör Android, version 8.0 och senare. (företagspotal)

Lagring

Om du vill dela diagnostik i appen måste du tillåta Företagsportal åtkomst till foton, media och filer på enheten. Appen Intune-företagsportal kommer aldrig åt foton, media och filer. Behörighetstexten styrs av Google och kan inte ändras.

Om du godkänner åtkomst kan enheten skriva sina dataloggar till enhetens SD-kort. Godkännande gör att loggar kan flyttas via USB-kabel. (företagspotal)

Om du nekar åtkomst skrivs inte loggar till enhetens SD-kort. Om du vill ignorera framtida meddelanden om den här behörigheten markerar du kryssrutan bredvid Fråga aldrig igen när du uppmanas till det igen.

Om du vill justera behörigheter går du till Inställningar > Appar >  Företagsportal > Behörighetslagring > .

Kontakter

Om du vill registrera din Android-enhet med appen måste du tillåta Företagsportal åtkomst till dina kontakter. Appen Intune-företagsportal kommer aldrig åt dina kontakter. Behörighetstexten styrs av Google och kan inte ändras.

Om du godkänner åtkomst kan Intune skapa ett arbetskonto åt dig och hantera den Azure Active Directory-identitet som är registrerad på din enhet. (företagspotal)e

Om du nekar åtkomst kan du inte registrera enheten för arbete. Om du vill ignorera framtida meddelanden om den här behörigheten markerar du kryssrutan bredvid Fråga aldrig igen när du uppmanas till det igen.

Om du vill justera behörigheter går du till Inställningar > Appar >  Företagsportal > Behörighetstelefon > .

Telefonsamtal

Under registreringen begär Företagsportal behörighet att ringa och hantera telefonsamtal. Den Intune-företagsportal appen gör eller hanterar aldrig anrop. Behörighetstexten styrs av Google och kan inte ändras.

Om du godkänner åtkomst tillåter du att enhetens telefonnummer och IMEI delas med Intune. Dessa siffror rapporteras som maskinvaruinformation i Intune och visas för IT-administratören.

Om du nekar åtkomst kan du fortsätta att använda Företagsportal och registrera enheten. Ditt telefonnummer och IMEI-nummer kommer inte att delas eller visas för någon. Om du vill ignorera framtida meddelanden om den här behörigheten markerar du kryssrutan bredvid Fråga aldrig igen när du uppmanas till det igen.

Om du vill justera behörigheter går du till Inställningar > Appar >  Företagsportal > Behörighetstelefon > .

Principer för Windows Information Protection

Följande meddelande är ett resultat av en felkonfiguration i Microsoft Intune och måste lösas av IT-administratören.

Företagets support måste ge dig åtkomst till företagets resurser
Ditt företag använder Windows Information Protection-principer för att skydda din enhet. Företagets support måste se till att de tillåter Företagsportal att komma åt dessa resurser.

Om du är IT-administratör kan du lösa detta genom att lägga till Företagsportal i listan över tillåtna eller undantagna appar i din WIP-appskyddsprincip (Windows Information Protection). Mer information om WIP i Intune finns i Skapa och distribuera Windows Information Protection-princip (WIP) med Intune.

SEO Section—> Vad är intune, företagsportalen, intune företagsportalen, företagsportal, logga in företagsportalen, hantera intune, hantera mobil, hantera företagsportalen, logga in intune, vad kostar intune, företagsportal app

Check my other posts here

Leave a Comment